YAPI BİYOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Bugün artık ömrümüzün %90'ı iç mekanlarda geçiyor...

Bu nedenle iç mekanlar sağlığımızı belirleyen en önemli ortamlar oldular. İşte yapı biyolojisi, bu iç ortamları düzenleyerek hastalanmadan sağlıklı kalmamızı hedefler. Yapıdan kaynaklanan ruhsal ya da bedensel bir hastalığı tedavi etmek zorunda kalmak yerine, yapıyı baştan bizi hasta etmeyecek şekilde tasarlamaktır yapı biyolojisi.

YAPI BİYOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Bugün artık ömrümüzün %90'ı iç mekanlarda geçiyor...

Bu nedenle iç mekanlar sağlığımızı belirleyen en önemli ortamlar oldular. İşte yapı biyolojisi,
bu iç ortamları düzenleyerek hastalanmadan sağlıklı kalmamızı hedefler. Yapıdan kaynaklanan ruhsal ya da bedensel bir hastalığı tedavi etmek zorunda kalmak yerine, yapıyı baştan bizi
hasta etmeyecek şekilde tasarlamaktır yapı biyolojisi.

ÇALIŞMALAR

TEMEL EĞİTİM


Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Temel Eğitimi, yapı-insan-çevre ilişkilerine bütüncül yaklaşımı destekleyen bilimsel ve güncel araştırmalara dayanan bilgiyi aktarır. Uluslararası standartlar doğrultusunda düzenlenen eğitim içeriğinde konu başlıklarından bazıları: 'yapının insan ve çevre sağlığına
etkileri', 'doğal yapı malzemeleri', 'yapının insan sağlığı etkilerinin ölçümü',
'elektrosmog, radyasyon', 'alerjenler, mantar, bakteriler...

ONLINE EĞİTİM PROGRAMI


IBN- Uluslararası Yapı Biyolojisi Online eğitim programı Almanya Eğitim Akreditasyon Kurumu tarafından sertifikalandırılmaktadır. 1977'den beri Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü- IBN tarafından düzenlenen eğitim programı IBN'ye bağlı danışmanlık yapmak isteyenler için temel teşkil ediyor. Bugüne kadar 7000 kişinin başarıyla tamamladığı programa, mimar, mühendis, yapı malzemesi üreticileri, tıp doktoru, naturopat ve yapı biyolojisi ve ekolojisine yakın ilgi duyan herkes katılabilir. IBN Uluslararası Yapı Biyolojisi Eğitim Programı sağlıklı, bütüncül, doğa ile uyumlu yapı pratikleri ve teknolojiler konularında yetkinlik kazandırıyor.

TARİHÇE

Yapı biyolojisi üzerine Türkiye'deki ilk çalışmalar 1989 yılında And Akman tarafından başlatıldı. Yine aynı yıl, başladığı doktora çalışmasıyla İBN’yle (Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü) ilişkilerinin temellerini attı. Akman, 1990 yılında başladığı enstitünün eğitim programından 1992'de "yapı biyoloğu" ünvanı ile mezun olduğunda, enstitünün kurucu başkanı Prof. Anton Schneider’e göre Akman'ın doktorası, yapı biyolojisi alanında dünyada yapılan ilk doktora çalışmasıydı. And Akman'ın bu alanda Türkiye'deki ilk çalışmasını, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsündeki çocuk yuvalarında gerçekleştirdiği biyoklimatik diyagnoz ile yaptı. Biri betonarme diğeri kerpiç olan bu iki binanın, içinde yaşayan çocukların sağlıklarına olan etkilerinin incelendiği çalışma, dünyada bir ilke imza attı ve uluslararası bir referans oldu.

Teşekkür ederiz, kaydınız alındı!

Oops! Bir hata oluştu...