BUILDING BIOLOGY & ECOLOGY INSTUTE TURKEY

YBE (Building Biology & Ecology Institute Turkey), studies the effects of built environment on the health of human and nature. YBE creates content, share information, trains, organize seminars, conferences and gives consultancy in order to enable the spread of unbiased information, increase expertise and applied work on the field of building biology and ecology. YBE's interest extends from sustainable housing, innovative building materials, environmental health, medicine and sociology until biotechnology. YBE aims at reaching holistic solutions by means of establishing relationships among these diverse domains, in line with its focus. YBE is at the same time, an information-sharing platform that spreads sectorial news, evaluates developments on the international building biology agenda.

VISION

To undertake the coordination of a settlement construction as a whole where buildings supports healthy life.

MISSION

To work for built environments that support human and environmental health.

POLICY

To built a reliable corporate identity by staying out of daily
economic activity of the sector. 

To act in consideration of the whole scientific knowledge and experience from past to present including   
is situ solutions, current developments and future needs. 

To built and diversify partnerships for the prevalence and wide acceptance of building biology & ecology approach.

DEĞERLER

 • etik

  Bütün çalışmaların odağına insanın yüksek çıkarını yerleştirmeyi önemsiyoruz.

 • bütüncül yaklaşım

  Varlıkları, ayrım yapmadan, bir bütünün
  değerli ögeleri olarak görüyoruz.

 • samimiyet

  Açık, şeffaf, tutarlı, tevazu sahibi, doğa ile barışık,
  uyumlu, dengeli olabilmek

 • tarafsızlık & bağımsızlık

  YBE Ekonomik ve politik olarak bağımsızdır.

 • adaletlik olmak

  İnsanlar arasında toplumsal konumuna bağlı olarak ayrım yapmamak. Toplumsal konumu, ekonomik imkanları, bedensel ve zihinsel özelliklerinden dolayı koruma ve ilgi gerektiren kişilere imkan sağlayıcı bir ayrımcılık adaletli olmanın gereğidir.

 • yapıcı olmak

  Yalnızca istikrarlı bir gelişim için değil, bunun da ötesinde insanın ve doğanın gerçeğini keşfetmeye ve kendini aşmaya çalışmayı erdemli olmanın bir gereği olarak görüyoruz.

 • hakkaniyet

     Yapılı ortamların insan hayatını biçimlendirdiği bilinci ile,

  Toplumun ve bireylerin ‘yapılı ortama’ yönelik hakları ve imkanları konusunda bilgi ve bilinç edinmesini önemsiyoruz.

  İnsan ve çevre sağlığına aykırı ‘yapılı ortamlar’ın alternatiflerini yaratmaya çalışan girişimlere haklar
       konusunda katkı sağlamayı önemsiyoruz.

 • estetik yaklaşım

  Yapıyı yerine ait olma özelliği ile ele alıp, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliğin gereklerine göre değerlendiriyoruz.

  Hem süslemeci olmayan hem de taklitçi olmayan tasarım yaklaşımını benimsiyoruz.

  ilişkileri araç olarak görmemek

 • Yaşama ilişkin duyarlılık, yaklaşım ve ilişki kurma biçimi ile bir arada olmanın anlam ve değer taşıdığı bir toplumsal çevre oluşumuna katkıda bulunmak ve bunun bir parçası olmayı önemsiyoruz.

BACKGROUND OF BUILDING BIOLOGY

Building biology notion that precedes and paves the way for ecological architecture, has been institutionalized by Hubert Palm in Germany, in the years of 1960’s. His book named "Healthy home / Das Gesunde" is one of the essential works of building biology field.   

Architectural movements and organizations have been developed initially in the south part of Germany in 1970's. The first institutions in the region: B.A.U (Architecture & Environment Association) and BAB (Building Biology & Architecture Association) spearheaded today's İBN (German Building Biology & Ecology Institute). In the leadership of İBN, building biology institutes' network has been globalized and YBE (Building Biology & Ecology Institute Turkey) became one of the partners.

About İBN (German Building Biology Institute) 

IBN reached its present position by means of the following organizations: Healthy Building & Living Working Group* (1969-1976), Building Biology Institute** (1976-1983) and Neubeuern Building Biology & Ecology Institute*** (1983-2014). The founder of these institutes Prof. Anton Schneider, had followed closely and directed the work of IBN as the honorary consultant. Following the developments in the use of terminologies, İBN changed its name to Building Biology & Sustainability Institute in 2014. The same year İBN also moved to its exemplary building in Rosenheim. Adopting an impartial and holistic approach to the counseling and education of the relationships among building-human-environment, İBN is an independent institution.

*      Healthy Building &  Living Working Group (Arbeitsgruppe Gesundes Bauen & Wohnen)  
**    Building Biology Institute (Institut für Baubiologie)  
***  Neubeuern Building Biology & Ecology Institute (Institut für Baubiologie & Ökologie Neubeuern)

HOW BUILDING BIOLOGY DEVELOPED IN TURKEY

Studies in Turkey on building biology have been first initiated by And Akman in 1989. The same year, And Akman laid the foundations of the relationships with İBN when he started his doctoral thesis. After being graduated from İBN's educational program as 'Building Biologist' in 1992, And Akman started his doctoral thesis, which was defined as the first doctoral thesis on building biology in the world by Prof. Anton Schneider, the founder president of İBN. 

And Akman's first work on this field in Turkey was the bioclimatic analysis of kindergartens in Istanbul Technical University, Maslak Campus. The analysis, looking into the effects of the two kindergarten buildings (one from adobe, the other one from concrete and nearby to each other) on the health of children, became an international reference. And Akman continued bioclimatic analysis in Turkey with Atlıkarınca Kindergarten and mostly concentrated on 'the compatibility of local architecture with human health analysis'.

Continuing actively his work and consultancy on building biology, And Akman has accumulated his knowhow while working for 19 years together with Willibald Rapp in Germany. Within this period he realized 700 bioclimatic building analysis' measurements and reports. 

Having the idea of initiating Building Biology & Ecology Institute in Turkey, Akman has concentrated his international endeavors in this direction since 2007 and decided to take officials steps for its implementation 2014 onwards.

MANAGEMENT TEAM

BIOGRAPHIES

And Akman
Founder, director

Merve Titiz
   Founder, project developer & communication manager

ADVISORY BOARD

Dr. Horst Schröder
   Founder / German Adobe Association

 Dr. Siegfried Camana
   Founder / Building Biology Institute Italy

Willibald Rapp
   Building Biologist / Architect

Winfried Schneider
   Administrator / Building Biology & Sustainability Institute Germany

PARTNER ORGANISATIONS