TÜRKİYE YAPI BİYOLOJİSİ & EKOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü- YBE, yapısal çevremiz ile iç ortamların insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri alanlarında bilimsel ve tarafsız bilgi paylaşımı, uzmanlaşma ve örnek uygulamaların artmasına yönelik farkındalık, eğitim, etkileşim ve danışmanlık faaliyetlerinin yanısıra projeler yürütmektedir. YBE aynı zamanda uluslararası yapı biyolojisi gündemindeki sektörel haberleri, gelişmelerini aktaran ve değerlendiren bir bilgi paylaşım platformudur.

YBE’nin ilgilendiği alanlar; sürdürülebilir mimarlıktan inovatif yapı malzemelerinden biyoteknolojilere, tıp, ve sosyolojiye kadar genişliyor. YBE, bu alanlar arasındaki ilişkileri kurarak bütüncül çözümlere ulaşılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. 

VİZYON

Yapıların sağlıklı yaşamı desteklediği bir yerleşim yerini bütün olarak gerçekleştirme koordinasyonunu üstlenmek.

MİSYON

İnsan ve çevre sağlığını destekleyen mekanlar için çalışmak.

POLİTİKA

Sektörün gündelik ekonomik faaliyetinin dışında
kalarak güvenilir bir kurumsal kimlik oluşturmak.

 Yerine ait çözümleri, bugünün gelişmelerini, geleceğin ihtiyaçlarını, geçmişten günümüze bütün bilimsel bilgi ve deneyimi dikkate alarak faaliyet göstermek.    

Yapı biyolojisi anlayışının toplumda yaygınlaşması ve benimsenmesine yönelik işbirlikleri geliştirmek ve çeşitlendirmek.

DEĞERLER

 • ETİK

  Bütün çalışmaların odağına insanın yüksek çıkarını yerleştirmeyi önemsiyoruz.

 • BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

  Varlıkları, ayrım yapmadan, bir bütünün
  değerli ögeleri olarak görüyoruz.

 • SAMİMİYET

  Açık, şeffaf, tutarlı, tevazu sahibi, doğa ile barışık,
  uyumlu, dengeli olabilmek

 • TARAFSIZLIK & BAĞIMSIZLIK

  YBE Ekonomik ve politik olarak bağımsızdır.

 • ADALETLİ OLMAK

  İnsanlar arasında toplumsal konumuna bağlı olarak ayrım yapmamak. Toplumsal konumu, ekonomik imkanları, bedensel ve zihinsel özelliklerinden dolayı koruma ve ilgi gerektiren kişilere imkan sağlayıcı bir ayrımcılık adaletli olmanın gereğidir.

 • YAPICI OLMAK

  Yalnızca istikrarlı bir gelişim için değil, bunun da ötesinde insanın ve doğanın gerçeğini keşfetmeye ve kendini aşmaya çalışmayı erdemli olmanın bir gereği olarak görüyoruz.

 • HAKKANİYET

     Yapılı ortamların insan hayatını biçimlendirdiği bilinci ile,

  Toplumun ve bireylerin ‘yapılı ortama’ yönelik hakları ve imkanları konusunda bilgi ve bilinç edinmesini önemsiyoruz.

  İnsan ve çevre sağlığına aykırı ‘yapılı ortamlar’ın alternatiflerini yaratmaya çalışan girişimlere haklar
       konusunda katkı sağlamayı önemsiyoruz.

 • ESTETİK YAKLAŞIM

  Yapıyı yerine ait olma özelliği ile ele alıp, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliğin gereklerine göre değerlendiriyoruz.

  Hem süslemeci olmayan hem de taklitçi olmayan tasarım yaklaşımını benimsiyoruz.

  İLİŞKİLERİ ARAÇ OLARAK GÖRMEMEK

 • Yaşama ilişkin duyarlılık, yaklaşım ve ilişki kurma biçimi ile bir arada olmanın anlam ve değer taşıdığı bir toplumsal çevre oluşumuna katkıda bulunmak ve bunun bir parçası olmayı önemsiyoruz.

YAPI BİYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ

Ekolojik mimarlığın öncülüğünü yapan yapı biyolojisi kavramı, 1960’lı yıllarda tıp doktoru Hubert Palm tarafından Almanya’da kuramsallaştırıldı. Kendisinin o dönemde kaleme aldığı “Sağlıklı Ev/ Das Gesunde Haus” adlı kitabı yapı biyolojisinin temel eserlerindendir. Yapı biyolojisi alanındaki mimari hareketler ve organizasyonlar 1970’li yılarda daha ziyade güney Almanya’da gelişti ve bu bölgedeki ilk organizasyonlar olarak faaliyet gösteren B.A.U. (Mimarlık & Çevre Birliği) ve BAB (Yapı Biyolojisi & Mimarlık Birliği) bugünkü İBN’nin (Alman Yapı Biyolojisi & Ekolojisi Enstitüsü) öncü kuruluşları oldu. İBN’nin önderliğinde globalleşen yapı biyolojisi enstitülerine son olarak
Türkiye Yapı Biyolojisi & Ekolojisi Enstitüsü YBE dahil oldu.

İBN (Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü) hakkında

İBN’yi bugün geldiği noktaya hazırlayan organizasyonlar;
Sağlıklı Yapılaşma & Yaşam Çalışma Gurubu* (1969-1976), Yapı biyolojisi Enstitüsü** (1976-1983)
ve Neubeuern Yapı Biylojisi & Ekolojisi Enstitüsü*** (1983-2014) idi.

Bu enstitülerin kurucusu olan Prof. Anton Schneider IBN’nin çalışmalarını fahri danışman olarak yakından takip edip yön vermiştir. 2014 yılında Rosenheim’da kendi örnek binasına taşınan IBN, yapı sektöründeki kavramsal gelişmelere ayak uydurarak ismini Yapı Biyolojisi & Sürdürülebilirlik Enstitüsü olarak güncellemiştir. Tarafsız bir danışmanlığı ve bütünsel bir yapı-insan-doğa ilişkileri eğitimini ilke edinen İBN ekonomik ve politik olarak bağımsız bir kurumdur.

*     Sağlıklı Yapılaşma & Yaşam Çalışma Gurubu (Arbeitsgruppe Gesundes Bauen & Wohnen)
**   Yapı biyolojisi Enstitüsü (Institut für Baubiologie)
***  Neubeuern Yapı Biylojisi & Ekolojisi Enstitüsü (Institut für Baubiologie & Ökologie Neubeuern)

TÜRKİYE'DEKİ GEÇMİŞ

Yapı biyolojisi üzerine Türkiye'deki ilk çalışmalar 1989 yılında And Akman tarafından başlatıldı. Yine aynı yıl, And Akman, başladığı doktora çalışmasıyla İBN’yle (Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü) ilişkilerinin temellerini attı. Akman, 1990 yılında başladığı enstitünün eğitim programından 1992'de "yapı biyoloğu" ünvanı ile mezun olduğunda, enstitünün kurucu başkanı Prof. Anton Schneider’e göre Akman'ın doktorası, yapı biyolojisi alanında dünyada yapılan ilk doktora çalışmasıydı.

And Akman'ın bu alanda Türkiye'deki ilk çalışması İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsündeki çocuk yuvalarında gerçekleştirdiği biyoklimatik diyagnoz çalışmasıydı. Biri betonarme diğeri kerpiç olan bu iki binanın, içinde yaşayan çocukların sağlıklarına olan etkilerinin incelendiği çalışma, dünyada bir ilke imza attı ve uluslararası bir referans oldu.

Bunu takiben Akman'ın alandaki çalışmaları Atlıkarınca çocuk yuvası "biyoklimatik yapı analizi" ve çeşitli kırsal bölgelerde "yerel mimarinin insan sağlığına uyumluluğu analizlerine” yoğunlaştı. Halen yapı biyolojisi alanındaki çalışmalarına ve danışmanlığına devam eden Akman, birikimini 19 yıl bu konuda Almanya’da Willibald Rapp ile birlikte çalışarak topladı ve bu sure içinde yaklaşık 700 biyoklimatik yapı analizi ölçümleyerek raporladı.    
Türkiye’de de bir "Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü" kurma düşünceleri olan Akman, 2007 yılından bu yana uluslararası girişimlerini bu amaç için yoğunlaştırarak Kasım 2014 tarihinde uygulamaya yönelik resmi adımların atılmasına karar verdi.

YÖNETİM EKİBİ

DANIŞMA KURULU

 Dr. Siegfried Camana
   Kurucu / İtalyan Yapı Biyolojisi Enstitüsü

Willibald Rapp
   Yapı Biyoloğu / Mimar

Winfried Schneider
   Yönetici / Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü

Dr. Horst Schröder
   Kurucu / Alman Kerpiç Birliği

PARTNER KURUMLAR